Aktualności

Rekomendacje Biblioteki Narodowej

W związku z opublikowanym w dniu 25 maja rozporządzeniem Rady Ministrów, Biblioteka Narodowa utrzymuje swoje dotychczasowe rekomendacje z dnia 25 marca 2021 roku.

Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Rozporządzenie (§ 9 ust. 38a) dopuszcza organizację spotkań i wydarzeń w pomieszczeniach przez biblioteki publiczne i naukowe do 5 czerwca 2021 roku pod warunkiem zapewnienia: udziału nie więcej niż 15 osób i przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zakrywania ust i nosa oraz niespożywania napojów lub posiłków przez uczestników.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie wraz z filiami działa na dotychczasowych zasadach. Wypożyczalnie są czynne dla Czytelników.

Obowiązują przy tym dotychczasowe obostrzenia sanitarno – epidemiologiczne, w tym:
– dezynfekcja rąk
– wejście w maseczce ochronnej
– w wypożyczalni może przebywać jeden Czytelnik (nie dotyczy rodziców z dziećmi)
– brak wolnego dostępu do półek bibliotecznych,
– czytelnie są zamknięte,
– stanowiska komputerowe są niedostępne,
– w bibliotece możliwa jest organizacja wydarzeń kulturalnych do 15 osób, przy zachowaniu 1,5 m odległości między uczestnikami.
  
Serdecznie zapraszamy.