Aktualności

Niezwykłe spotkanie z ilustratorem

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu wraz z wychowawcami i Dyrekcją wzięli udział w warsztatach z ilustratorem Łukaszem Zabdyrem z Krakowa, które miały miejsce w radłowskiej bibliotece.

Niezmiernie nam miło, że zajęcia dostarczyły uczestnikom wiele radości i pozytywnych wrażeń. Wszyscy pracowali pełni skupienia i zapału a efekty ich pracy wywołały podziw na twarzy ilustratora.
Coś pięknego, wspaniałego, jestem zachwycony, dziękuję za cudowne spotkanie – tymi słowami podsumował warsztaty z ilustratorem jeden z podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
w Siedlcu.

Te słowa mówią wszystko.

Na zakończenie każdemu z przybyłych ilustrator narysował wybrany obrazek i dołączył do niego dedykację.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach programu „Partnerstwo dla książki” 2022.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”