Aktualności

Jubileusz naukowy profesora Stanisława Brożka

W miniony poniedziałek 9. października 2017 r. w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbyła się jubileuszowa sesja naukowa poświęcona naszemu rodakowi, profesorowi Stanisławowi Brożkowi z Biskupic Radłowskich.

Na Wydział Leśnictwa i Gleboznawstwa Leśnego UR przybyli znamienici goście: władze uczelni na czele z rektorem, pracownicy naukowi, rodzina, przyjaciele i liczna grupa leśników. Naszą gminę reprezentował burmistrz Zbigniew Mączka. W swoim wystąpieniu gratulował Jubilatowi osiągnięć dydaktyczno-naukowych i dziękował za żywe kontakty                    z naszą gminą. Burmistrz w swoim przemówieniu zasygnalizował też o potencjale ludzkim, historycznym i przyrodniczym radłowskiej gminy, co zostało owacyjnie przyjęte przez zebranych. Na koniec wystąpienia włodarz radłowskiej gminy wręczył prof. Brożkowi okolicznościowy adres, w którym skierował do rodaka wiele ciepłych słów, serdecznych życzeń i podziękowań za dotychczasową współpracę oraz zaproszenie do częstszych odwiedzin naszej gminy.

***

Stanisław Brożek, profesor nauk leśnych, doktor habilitowany gleboznawstwa leśnego, pracuje na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ur. 20 III 1947 roku w Biskupicach Radłowskich. Studia (1965-1970), doktorat (1979),  habilitacja (1994), tytuł profesora (2004) realizował na Wydziale Leśnym WSR, AR w Krakowie. Początkowo pracował pod kierunkiem prof. dr. hab. Bolesława Adamczyka, a od roku 1981 współorganizował od podstaw wraz z prof. dr. hab. Wiesławem Maciaszkiem Pracownię, przyszły Zakład i Katedrę Gleboznawstwa Leśnego.

Od 2003 roku kieruje Katedrą Gleboznawstwa Leśnego. Autor lub współautor ponad 100 opracowań naukowych. Od 1981 roku prowadzi wykłady z gleboznawstwa, siedliskoznawstwa i fizjografii dla leśników i architektów krajobrazu. Autor wielu krajowych i zagranicznych wystaw gleb o charakterze dydaktycznym. Współpracuje z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, wprowadzając do klasyfikacji siedlisk w lasach metody numeryczne ograniczające subiektywizm taksatorów na rzecz mierzalnych elementów środowiska leśnego.