Dofinansowanie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Miło nam poinformować Państwa, że nasz wniosek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 został rozpatrzony pozytywnie. Dzięki temu
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. prof. Franciszka Ziejki w Radłowie otrzyma dofinansowanie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

 

Celem wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025., do którego przystąpiliśmy w 2021 roku jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Dodatkowo, w ramach Priorytetu 1, możliwy jest zakup usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków. Ponadto elementem składowym działań ujętych w Priorytecie 1 jest rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek publicznych.

W ramach realizowanego programu Biblioteka otrzymała w 2022 roku dotację w wysokości : 10 769,00 złotych. Za tę kwotę zostaną zakupione nowości wydawnicze do Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej im. prof. Franciszka Ziejki w Radłowie jak również do filii bibliotecznych.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Nazwa zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” .