Aktualności

„Bogumiłowice poprzez wieki” – najnowsza publikacja Pana Władysława Kurtyki

Co wiemy o dziedzicach Bogumiłowic z przełomu wieku XIII i XIV? Jak się żyło dawnym mieszkańcom Bogumiłowic? O powodzi, która nawiedziła Bogumiłowice w roku 1934, o historii kolejnictwa, poczty, szkoły, parafii, straży pożarnej, biblioteki, o zabytkach i o wielu innych ciekawostkach związanych z oddaloną o zaledwie kilka kilometrów od Radłowa miejscowością, dowiemy się z najnowszej publikacji pt. „Bogumiłowice poprzez wieki”, której autorem jest Władysław Kurtyka – pasjonat historii, regionalista, kronikarz.

W najnowszej książce autor zawarł również informacje dotyczące ziemi radłowskiej m.in. polowania króla Jagiełły w Puszczy Radłowskiej, przynależności Bogumiłowic do klucza radłowskiego.

Pan Władysław Kurtyka jest autorem kilku opracowań: Bielcza – wieś blasku i cienia (2013), Biskupice Radłowskie – walki z najeźdźcą we wrześniu 1939 roku (2015), Biadoliny – stacja kolei galicyjskiej (2017), Wierzchosławice – z dziejów wsi (2018), Biadoliny i Bielcza – w kręgu historii (2020), Ostrów nad Dunajcem (2021) oraz tomików poezji: Wiersze wybrane (2012) i Wiersze bielczanina (2014).

Dotychczas wydane publikacje, jak również ta najnowsza dostępne są w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. prof. Franciszka Ziejki w Radłowie oraz w filiach na terenie gminy.

Dziękujemy Panu Władysławowi za najnowsze opracowanie, życzliwość i miłe kontakty z biblioteką. Za każdym razem, kiedy sięgamy po jakże obszerne opracowania pana Władysława
podziwiamy Jego pracowitość i pasję – zainteresowanie historią, przeszłością nie tylko własnego regionu.

Fot. Anna M. Kędzior.